Καταστατικό

Προστατέψτε ό,τι αξίζει

Σας καλωσορίζουμε στις σελίδες της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΥΑΤΕ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «OSYATE INSURANCE AGENTS Private Company» ΑΦΜ ΙΚΕ: 801115510 Στη συνέχεια παραθέτουμε τα βασικά 3 πρώτα άρθρα του καταστατικού μας , όπου βασικός εταίρος είναι: Tο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΥΑΤΕ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «OSYATE INSURANCE AGENTS Private Company » Για τις συναλλαγές της εταιρείας εκτός Ελλάδος, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «OSYATE INSURANCE AGENTS Private Company», ως πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος. Η σύσταση της ΙΚΕ γίνεται με εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Άρθρο 2 – ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό σταδίου 10 και Ομήρου 4.

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας, είναι ως ασφαλιστικός πράκτορας – διαμεσολαβητής να διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή/και εκτός της ελληνικής επικράτειας.