Ασφάλεια οχήματος

Προστατέψτε ό,τι αξίζει

Η ασφάλεια οχήματος αποτελεί ουσιώδες μέρος της οδικής ασφάλειας και αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών από τυχόν ατυχήματα και ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη χρήση ενός οχήματος. Η ασφάλεια αυτή καλύπτει τρία βασικά σημεία:

Ευθύνη Τρίτων: Αν καταλήξετε να προκαλέσετε ατύχημα που πληγώνει ή προκαλεί ζημιές σε άλλα οχήματα ή ανθρώπους, η ασφάλειά σας καλύπτει τις αποζημιώσεις που μπορεί να απαιτηθούν από εσάς.

Κάλυψη Ζημών στο Δικό σας Όχημα: Εάν το δικό σας όχημα υποστεί ζημιές λόγω ατυχήματος, η ασφάλειά σας θα καλύψει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης, ανάλογα με την πολιτική.

Κάλυψη Κλοπής ή Φωτιάς: Εκτός από τα ατυχήματα, η ασφάλεια οχήματος μπορεί να καλύπτει και την κλοπή του οχήματος σας ή ζημιές που προκαλούνται από φωτιά.

Η λειτουργία της ασφάλειας οχήματος βασίζεται στην πληρωμή μηνιαίων ή ετήσιων ασφαλιστηριακών εισφορών, γνωστών και ως ασφάλεια πρίμων. Κατά την πρόσφατη περίοδο ασφάλισης, αν υποστείτε ζημιά ή προκαλέσετε ατύχημα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Η εταιρεία θα αξιολογήσει την αίτηση σας και θα καταβάλει την αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής.

Συνολικά, η ασφάλεια οχήματος είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία σας και των άλλων στον δρόμο, καθώς και για την προστασία της περιουσίας σας από απρόβλεπες καταστάσεις. Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια πολιτική που να καλύπτει τις ανάγκες σας και να τηρείτε τις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις για μια άφοβη και υπεύθυνη οδήγηση.